FORGOT YOUR DETAILS?

CIEĽ ČINNOSTI

Zefektívnime a zdynamizujeme prípravu športovca.

Predĺžime čas možnosti hrať vrcholovo tým, že navrhneme športovcovi také riešenia, ktoré budú mať vplyv na jeho zdravotný a výkonnostný stav.

HODNOTENIE ŠPORTOVCA

Predstavuje sériu vzájomne na seba nadväzujúcich vyšetrení, analýz, testovaní a následných odporúčaní určených pre rozvoj profesionálnej kariéry futbalového hráča.

Pavlovic Football Center

Biznis Centrum Luxe

Bárdošova 2/A, Bratislava, 831 01

NAPÍŠTE NÁM

TOP